OPINIE UBEZPIECZYCIELI O NIEPRZEWIDYWALNOŚCI ORZECZEŃ SĄDÓW DOTYCZĄCYCH ZASĄDZANYCH ZADOŚĆUCZYNIEŃ NIE POLEGAJĄ NA PRAWDZIE

OPINIE UBEZPIECZYCIELI O NIEPRZEWIDYWALNOŚCI ORZECZEŃ SĄDÓW DOTYCZĄCYCH ZASĄDZANYCH ZADOŚĆUCZYNIEŃ NIE POLEGAJĄ NA PRAWDZIE

W numerze z dnia 6 marca 2017 r. „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, iż urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego przeanalizowali  1140 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących zadośćuczynień. Na ich podstawie ustalili, że zasądzane kwoty zadośćuczynień  są   wyższe od sum proponowanych  przez  ubezpieczycieli i “orzeczenia sądów wcale nie są tak rozstrzelone”, jak przekonują przedsiębiorcy. Zasądzone kwoty wynoszą średnio: dla rodzica 75 000 zł: dla  dzieci –  62 000 zł: dla małżonków, których partnerzy zginęli – 79 000 zł, zaś  dla rodzeństwa –  30 600 zł.

Według dziennika oznacza to, iż  polskie sądy orzekają dość stabilnie i przeprowadzone badanie obalają  argument towarzystw ubezpieczeń, że brak przewidywalności sum zadośćuczynień orzekanych przez sądy naraża biznes ubezpieczeniowy na straty lub konieczność podwyższania składek.

Mając powyższe na uwadze pamiętać jednak należy, że każda sprawa  jest inna i w sytuacji, gdy  poszkodowany uzna propozycję ubezpieczyciela  za niezadowalającą, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *