Oferta

WYPADKI DROGOWE


Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub wypłacił za niskie odszkodowanie?
Sprawca wypadku nie poczuwa się do odpowiedzialności za spowodowane szkody?
Z nami skutecznie uzyskasz należne Ci odszkodowanie!
Dzięki współpracy z renomowanymi adwokatami, lekarzami i rzeczoznawcami uzyskujemy dla naszych klientów odszkodowania wyższe nawet o 1100% od propozycji Ubezpieczyciela.
Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, skupiając się na uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania. Naszą skuteczną i rzetelną pracę doceniły już dziesiątki klientów.
Pamiętaj, że nawet jeżeli sprawca:
− zbiegł z miejsca wypadku,
− nie miał ważnego ubezpieczenia OC, lub
− nie ustalono jego tożsamości,
jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc!
Dla nas nie ma sytuacji bez wyjścia.
Uzyskamy należne Ci odszkodowanie, jeżeli uczestniczyłeś w wypadku jako:
– pasażer: autobusu, busa, tramwaju, taksówki, metra,
– rowerzysta lub pieszy i zostałeś potrącony przez pojazd,
– pasażer pojazdu sprawcy wypadku nawet, gdy sprawca jest twoim małżonkiem, krewnym bądź znajomym,
– kierowca pojazdu, ale nie byłeś sprawcą wypadku,
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania?
Zadzwoń do nas lub skontaktuj się za pomocą specjalnego formularza.

BŁĘDY MEDYCZNE


Na skutek błędu lekarza doznałeś uszczerbku na zdrowiu?
Tobie też należy się odszkodowanie!
Błąd medyczny to m.in.:
– błędna diagnoza – np. gdy stwierdzono chorobę, która nie istnieje lub nie wykryto istniejącej choroby
– wadliwe leczenie – może to być wybór niewłaściwej metody leczenia, zastosowanie nieodpowiednich leków, błąd przy operacji, czy niewykonanie koniecznego zabiegu
– błędy przy porodzie
– pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta
– zakażenie podczas hospitalizacji
– odmowa udzielenia pomocy medycznej
Błąd medyczny, jeżeli był zawiniony, stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.
Wypłacane kwoty mogą sięgnąć nawet kilku milionów złotych.
Tak uzyskane pieniądze pozwolą na pokrycie kosztów dodatkowego leczenia czy rehabilitacji.
Pozwól sobie pomóc – jeżeli jesteś ofiarą błędu medycznego, skontaktuj się z nami – wywalczymy dla Ciebie godne odszkodowanie.”

INNE WYPADKI


Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się codziennie.
Wypadek przy pracy, pośliźnięcie na nieodśnieżonym chodniku, upadek na śliskiej posadzce w sklepie czy w urzędzie mogą przydarzyć się i Tobie.
Wypadkom często ulegają również dzieci – w szkole, czy podczas wycieczek i zajęć dodatkowych.
Naszym priorytetem jest pomoc osobom poszkodowanym.
Jeżeli więc na skutek wypadku doznałeś uszczerbku na zdrowiu, nie bądź bezczynny – skontaktuj się z nami, a wywalczymy dla Ciebie satysfakcjonujące odszkodowanie.

ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ


Utrata najbliższej osoby to ogromny cios dla całej rodziny.
Śmierć członka rodziny łączy się nie tylko z cierpieniem psychicznym, ale często również z utratą bezpieczeństwa finansowego.
Żadna kwota pieniężna nie jest w stanie zrekompensować utraty najbliższej osoby.
Uzyskane odszkodowanie czy zadośćuczynienie pozwoli jednak chociaż w części naprawić szkodę wyrządzoną śmiercią członka rodziny, czy zapewnić utracone oparcie finansowe.
Warto pamiętać, że świadczenie można uzyskać nawet kilka lat po śmierci osoby najbliższej.
Już dziś skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia – jesteśmy gotowi walczyć o jak najwyższe świadczenia.
Pomożemy w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i zapewnieniu spokojnej przyszłości dla Ciebie i Twojej rodziny.

SZKODY GÓRNICZE


Kopalnia odmówiła Ci odszkodowania lub wypłaciła je w zaniżonej wysokości, mimo wystąpienia szkód górniczych w Twoim domu czy mieszkaniu?
Pamiętaj, że w razie wystąpienia szkód górniczych, podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego lub wypłaty odszkodowania pieniężnego.
Jeżeli więc w należącym do Ciebie budynku doszło np. do:
− osunięcia lub pęknięcia konstrukcji,
− naruszenia ścian nośnych,
− problemów ze szczelnością dachu, − odchylenia ścian, a szkody te pozostają w związku z działalnością zakładu górniczego, jesteśmy w stanie zawalczyć o należne Ci odszkodowanie.
Współpracujemy nie tylko z doświadczonymi adwokatami, ale i rzeczoznawcami wpisanymi na listę biegłych.
Kwoty przez nas wywalczone są wyższe od propozycji przedstawianych przez kopalnie.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania?
Zadzwoń do nas lub zadaj pytanie przez formularz kontaktowy. Uzyskiwanie odszkodowań to nasza specjalność.

WYPADKI ROLNICZE


Praca na roli wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw dla zdrowia i życia.
Jak wskazują statystyki, to właśnie w rolnictwie dochodzi bardzo często do najpoważniejszych wypadków, takich jak np.
− potrąceń przez maszyny rolnicze,
− zmiażdżeń kończyn, − rozległych poparzeń,
− zatruć chemicznych.
Ofiarami takich wypadków często są dzieci.
Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, która wspomoże w procesie leczenia i rehabilitacji.
Dochodzenie odszkodowań w wypadkach rolniczych jest żmudnym procesem, wymagającym specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.
Dlatego jeżeli w Twojej rodzinie przydarzył się wypadek rolniczy, skontaktuj się z nami – szybko i skutecznie uzyskamy dla Ciebie i Twoich najbliższych odszkodowanie.

KOSZTY SĄDOWE


Wniesienie powództwa przeciwko Ubezpieczycielowi wiąże się nieraz ze znacznymi kosztami.
Składają się na nie m.in. wpis sądowy, stanowiący 5 % dochodzonej kwoty oraz zaliczki uiszczanie na pokrycie kosztów opinii biegłych, oscylujące najczęściej w granicach 500-2000 zł.
Zasadą jest, że koszty te pokrywa poszkodowany, a w razie wygranego procesu sąd zobowiązuje stronę przeciwną do zwrotu równowartości tych kosztów poszkodowanemu.
Jesteśmy świadomi, że nie każdy Klient dysponuje środkami niezbędnymi do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o odszkodowanie.
DLP stoi na stanowisku, że każdemu należy się słuszne odszkodowanie za doznaną szkodę, dlatego proponujemy dwa rozwiązania:
1. Składamy wniosek do Sądu o zwolnienie Klienta od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.
Jeżeli sytuacja materialna poszkodowanego nie pozwala na uiszczenie przez niego kosztów sądowych, Sąd może zwolnić od kosztów sądowych w całości lub części. Jeżeli zestawienie dochodów z wydatkami związanymi z codziennym utrzymaniem wskazuje, że nie byłbyś w stanie w odpowiednim czasie odłożyć sum potrzebnych na koszty sądowe, istnieje duża szansa na zwolnienie od kosztów.
2. Finansujemy koszty sądowe:
Jeżeli sąd odmówi naszemu klientowi zwolnienia od kosztów, możemy zawrzeć z klientem dodatkowe porozumienie, na mocy którego kancelaria odszkokdowawcza DLP wyłoży koszty sądowe za klienta. Koszty te klient zwróci DLP z kwot, jakie uzyska od ubezpieczyciela. Usługa ta zwiększa wynagrodzenie DLP opisane w umowie jedynie o 5%.
Ważne!
Zwrot wyłożonych przez nas kosztów potrącany jest wyłącznie z uzyskanych dla Ciebie kwot. Jeżeli nie uda się uzyskać wystarczającej sumy odszkodowania lub zadośćuczynienia, nie będziesz musiał zwracać DLP wyłożonych kosztów, ani w całości, ani w brakującej części.
Ryzyko związane w wynikiem procesu ponosi zatem firma odszkodowawcza DLP.
Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której Klient umyślnie doprowadzi do przegrania procesu.