CZY UZYSKAM ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY, JEŻELI JEGO SPRAWCA BYŁ W STANIE PO SPOŻYCIU ALKOHOLU LUB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, NIE POSIADAŁ PRAWA JAZDY LUB ZBIEGŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA?

CZY UZYSKAM ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY, JEŻELI JEGO SPRAWCA BYŁ W STANIE PO SPOŻYCIU ALKOHOLU LUB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, NIE POSIADAŁ PRAWA JAZDY LUB ZBIEGŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA?

Tak. W takim przypadku odszkodowanie przysługuje z tytułu OC posiadacza pojazdu, którym kierował sprawca, albowiem ubezpieczenie OC komunikacyjne przypisane jest do każdego posiadacza pojazdu, który porusza się ubezpieczonym pojazdem. Jednak po wypłacie odszkodowania, firma ubezpieczeniowa może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku tzw. regres. Sytuacja te zachodzą gdy sprawca: spowodował wypadek pod wpływem narkotyków lub alkoholu, wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnionego przestępstwa, nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Tym samym, w tych sytuacjach sprawcy nie chroni polisa OC ani żadne ubezpieczenie dobrowolne. Oznacza to, że wszelkie szkody, związane z leczeniem, rehabilitacją czy rentą dożywotnią dla poszkodowanych, pokrywa z własnej kieszeni kierowca. Może więc się zdarzyć, że skutki swojego działania będzie odczuwał do końca życia.

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *