Bez kategorii

Rzecznik Finansowy wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

Jak informuje Rzecznik Finansowy na stronie internetowej www.rf.gov.pl – czterech czołowych ubezpieczycieli – posiadających łącznie ponad 50 procent rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – otrzymało wezwania Rzecznika Finansowego o zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Chodzi o odszkodowania z polis autocasco i stosowanie przez firmy różnych kryteriów do wyceny szkody całkowitej i szkody częściowej. Towarzystwa mają czas do końca sierpnia na poinformowanie Rzecznika o zaniechaniu stosowania zakwestionowanej nieuczciwej praktyki, pod rygorem skierowania spraw do sądów. Działania Rzecznika to efekt rosnącej liczby sygnałów od klientów firm ubezpieczeniowych. Analiza warunków ubezpieczeń autocasco (AC) przeprowadzona przez ekspertów Biura Rzecznika Finansowego [...]

Uczestniczyłem w wypadku drogowym pod wpływem alkoholu, ale nie byłem jego sprawcą. Czy uzyskam odszkodowanie?

W takiej sytuacji to jest, w przypadku szkód na osobie zgłaszanych z OC sprawcy,  o ile nie naruszyłeś norm prawnych podczas zdarzenia, stan świadomości w jakim znajdowałeś się w jego trakcie nie ma znaczenia. Zakład ubezpieczeń jest zobligowany do wypłaty Tobie odszkodowania z polisy OC sprawcy.