Bez kategorii

OPINIE UBEZPIECZYCIELI O NIEPRZEWIDYWALNOŚCI ORZECZEŃ SĄDÓW DOTYCZĄCYCH ZASĄDZANYCH ZADOŚĆUCZYNIEŃ NIE POLEGAJĄ NA PRAWDZIE

W numerze z dnia 6 marca 2017 r. „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, iż urzędnicy Komisji Nadzoru Finansowego przeanalizowali  1140 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących zadośćuczynień. Na ich podstawie ustalili, że zasądzane kwoty zadośćuczynień  są   wyższe od sum proponowanych  przez  ubezpieczycieli i “orzeczenia sądów wcale nie są tak rozstrzelone”, jak przekonują przedsiębiorcy. Zasądzone kwoty wynoszą średnio: dla rodzica 75 000 zł: dla  dzieci –  62 000 zł: dla małżonków, których partnerzy zginęli – 79 000 zł, zaś  dla rodzeństwa –  30 600 zł. Według dziennika oznacza to, iż  polskie sądy orzekają dość stabilnie i przeprowadzone badanie [...]

KRÓTSZE TERMINY PRZEDAWNIENIA DŁUGÓW

Dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 3 lutego 2017 r. informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości, zaprezentowało szczegóły projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, która ma wejść w życie w pierwszej połowie 2017 r. Według proponowanych zmian nie będzie można przedłużać po kilka razy przedawnienia na kolejne lata próbą ugodową, pieniądze zajęte na rachunku bankowym pozostaną na nim przez okres 14 dni, aby właściciel mógł się bronić przed komornikiem, a zaległości będą przedawniać się już po sześciu, a nie dziesięciu latach i sądy będą sprawdzać, czy trzeba je zapłacić. Oprócz tego po trzech latach, przedawniać się mają także długi stwierdzone wyrokiem sądu [...]