Bez kategorii

Czy uzyskam odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, jeżeli jego sprawca nie posiadał ubezpieczenia OC, zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie ustalono jego tożsamości

Tak, również w takich sytuacjach można dochodzić swoich praw, a zobowiązanym do naprawienia szkody, to jest wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest on instytucją zapewniającą dodatkową ochronę osobom poszkodowanym, którego zasady organizacji i sposób działania określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).      

I prezes SN widzi potrzebę ujednolicenia orzeczeń dotyczących kredytów frankowych

Prof. Małgorzata Manowska, I Prezes Sądu Najwyższego udzielając w dniu 9 czerwca 2020 r. wywiadu dla portalu “Prawo.pl” zapowiedziała podjęcie uchwał przez rozszerzone składy Sądu Najwyższego w sprawie ujednolicenia orzeczeń dotyczących kredytów frankowych oraz w kwestii zadośćuczynienia dla członków rodzin poszkodowanych deliktem. Podkreśliła ona, iż obecnie w orzecznictwie sądów powszechnych w sprawach kredytów frankowych istnieją duże rozbieżności. W związku z tym – przyznaje prof. Małgorzata Manowska – “już poprosiłam o rzetelną i szczegółową ich analizę. Wyniki tej analizy pozwolą na podjęcie właściwych decyzji co do składu, w jakim powinny zapaść ewentualne uchwały ujednolicające orzecznictwo sądów powszechnych”. I Prezes [...]