Bez kategorii

KOLEJNE WEZWANIA RZECZNIKA FINANSOWEGO DO ZMIAN W AC KOMUNIKACYJNYM

Jak informuje Rzecznik Finansowy na stronie internetowej www.rf.gov.pl – wysłał on kolejne dziewięć wezwań do zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z AC komunikacyjnego. Chodzi o stosowanie przez ubezpieczycieli różnych kryteriów wyceny kosztów naprawy w ramach zgłoszenia jednej szkody, w zależności od tego czy szkoda jest częściowa czy całkowita. W poprzednich tygodniach podobne wezwania otrzymało czterech ubezpieczycieli. To oznacza, że działania Rzecznika objęły wszystkich liczących się w tym segmencie graczy. Działania Rzecznika to efekt rosnącej liczby sygnałów od klientów firm ubezpieczeniowych. Analiza warunków ubezpieczeń autocasco (AC) przeprowadzona przez ekspertów Biura Rzecznika Finansowego [...]

CZY UZYSKAM ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY, JEŻELI JEGO SPRAWCA BYŁ W STANIE PO SPOŻYCIU ALKOHOLU LUB W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, NIE POSIADAŁ PRAWA JAZDY LUB ZBIEGŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA?

Tak. W takim przypadku odszkodowanie przysługuje z tytułu OC posiadacza pojazdu, którym kierował sprawca, albowiem ubezpieczenie OC komunikacyjne przypisane jest do każdego posiadacza pojazdu, który porusza się ubezpieczonym pojazdem. Jednak po wypłacie odszkodowania, firma ubezpieczeniowa może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania bezpośrednio od sprawcy wypadku tzw. regres. Sytuacja te zachodzą gdy sprawca: spowodował wypadek pod wpływem narkotyków lub alkoholu, wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnionego przestępstwa, nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym lub zbiegł z miejsca zdarzenia.   Tym samym, w tych sytuacjach sprawcy nie chroni polisa OC ani żadne ubezpieczenie dobrowolne. Oznacza [...]